Nước sạch hưng yên

Thứ Ba, 07/03/2017, 12:05,pm

Dịch vụ tư vấn và lên Báo cáo tài chính cuối năm

 Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm của Kế toán Hải Dương sẽ giúp bạn có thể lập Báo cáo tài chính theo đúng quy định của nhà nước và nộp báo cáo tài chính theo đúng thời hạn quy định.

 

Nội dung thực hiện Dịch vụ báo cáo tài chính của chúng tôi:

- Rà soát, đối chiếu, sắp xếp phân loại chứng từ

- Xác minh tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, sau đó chúng tôi tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề còn tồn đọng và cách khắc phục những sai sót trong quá trình làm việc của doanh nghiệp

- Cân đối lãi lỗ, thu chi theo yêu cầu từ phía doanh nghiệp

- Lập BCTC và bàn giao các loại sổ sách cho doanh nghiệp bao gồm:

+ Báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm:

1.

Bảng cân đối tài khoản

- Mẫu số: F-01/DNN

2.

Bảng cân đối kế toán

- Mẫu số: B-01/DNN

3.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Mẫu số: B-02/DNN

4.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo pp trực tiếp

- Mẫu số: B-03/DNN

5.

Bản thuyết minh tài chính

- Mẫu số: B-09/DNN

6.

Tờ khai quyết toán thuế TNDN

- Mẫu số: 03/TNDN

 

+ Quyết toán thuế TNCN năm 2016 cho CBNV (có bảng lương chi tiết)

+ Sổ sách kế toán bao gồm:

1. Nhật ký chung (hoặc Chứng từ ghi sổ)

2. Nhật ký bán hàng, mua hàng

3. Nhật ký thu tiền, chi tiền

4. Bảng tổng hợp N-X-T hàng hóa, nguyên vật liệu…

5. Sổ chi phí quản lý kinh doanh (TK632, 642, 154…)

6. Sổ cái các tài khoản

7. Sổ chi tiết các tài khoản

8. Sổ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt

9. Sổ chi tiết công nợ (phải thu, phải trả)

10. Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

+ Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu

Mức giá như sau:

Stt

Loại hình DN

Số tiền

1

Thương mại, dịch vụ

3.000.000 – 5.000.000

2

Sản xuất

5.000.000 – 7.000.000

3

Xây dựng-Xây lắp

6.000.000 – 7.000.000

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ms Thu 0945.979.898

BÀI VIẾT KHÁC