Nước sạch hưng yên

Thứ sáu, 24/03/2017, 11:06,am

Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm MISA, FAST

Kế toán phải làm gì khi thực hiện công việc kế toán trên Phần mềm kế toán? Kế toán Hải Dương xin giới thiệu tới tất cả các bạn Học viên Phần mềm kế toán FAST, MISA.

+ Giảm  30% cho nhóm đăng ký từ 02 người trở lên;

I. QUY TRÌNH LÀM KẾ TOÁN MÁY:

1. Xây dựng hệ thống danh mục từ điển.

2. Cập nhật số dư đầu kỳ.

3. Cập nhật số phát sinh trong kỳ.

4. Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ.

5. Xem báo cáo.

 

II. GIỚI THIỆU CHUNG

Hiện nay, việc học Kế toán máy đã trở thành một nhu cầu tất yếu đối với rất nhiều đối tượng khác nhau như: Những người đang đi làm và mới tốt nghiệp đều muốn học kế toán máy để trau dồi kĩ năng, kiến thức về một công cụ hữu ích giúp công việc của một kế toán trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Còn đối với những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp thì muốn học kế toán máy để trang bị cho mình những kĩ năng cần thiết - Đó có thể là lợi thế của mình khi đi xin việc, giúp mình tự tin hơn khi phải đối mặt với những ứng cử viên sáng giá khác.

Để đáp ứng nhu cầu và góp phần trang bị cho các bạn, Kế toán Hải Dương xin giới thiệu tới các bạn khóa học Kế toán máy.

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC PHẦN MỀM KẾ TOÁN

+ Hiểu các công việc kế toán tại Doanh nghiệp.

+ Đặc điểm từng loại hình Doanh nghiệp.

+ Đặc điểm hoạt động của từng loại hình Doanh nghiệp.

+ Cách thức tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm.

+ Phương thức hạch toán hàng tồn kho.

+ Phương thức khấu hao TSCĐ được áp dụng.

+ Chế độ kế toán mà Doanh nghiêp áp dụng.

+ Hình thức ghi sổ.

 

Bước 1_Biết cách khai  báo thông tin trên phần mềm

- Khai báo các thông tin hệ thống.

- Khai báo đơn vị cơ sở (Đơn vị mình hạch toán).

- Danh mục, tài khoản, tiền tệ.

- Khai báo ngày bắt đầu nhập liệu trong phần mềm.

- Khai báo các tham số tùy chọn.

 - Khai báo các danh mục từ điển.

 - Khai báo các thông tin phục vụ tính giá thành cho sản phẩm.

Bước 2_ Nhập các phát sinh liên quan tới hóa đơn chứng từ thực tế hàng ngày phát sinh (Từ 1- 6 tháng) trong 1 năm tài chính

- Thu, chi tiền mặt, tiền gửi, thanh toán công nợ với khách hàng, và nhận tiền Khách hàng thanh toán qua giao dịch tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nhập dữ liệu NVL xuất kho vào phục vụ sản xuất căn cứ vào nhu cầu thực tế cần sản xuất trong tháng.

- Nhập dữ liệu khi thành phẩm sản xuất hoàn thành và cho vào kho.

- Cập nhập hóa đơn chứng từ mua nguyên vật liệu vào nhập kho theo giá vốn nhập kho, ghi nhận công nợ và quản lý công nợ phải trả.

- Cập nhập hóa đơn chứng từ xuất kho thành phẩm  bán hàng, ghi nhận doanh thu bán hàng, các khoản thuế phải nộp, công nợ và quản lý công nợ phải thu.

- Nhập dữ liệu thông tin về tài sản cố định phát  sinh trong ngày và theo dõi  khấu hao TSCĐ.

- Việc cật nhập thông tin về CCDC và theo dõi phân bổ chi phí.

- Cách ghi nhận lương làm chi phí và phân bổ lương cho từng mặt hàng để tính vào giá của từng mặt hàng sản xuất.

- Tính và ghi nhận chi phí về các khoản thuế Môn bài, thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN và một số phát sinh liên quan đến chi phí dịch vụ mua ngoài (Điện nước, điện thoại, tiếp khách, quảng cáo, Văn phòng phẩm,...)

- Làm các công việc nhập liệu khác phát sinh trong ngày, trong tháng và trong năm tài chính cần hạch toán.

Bước 3_Các công việc cuối tháng:

- Làm xong việc nhập dữ liệu phát sinh trong tháng, Học viên được học cách xử lý dữ liệu trước khi ra được các báo cáo liên quan.

- Tính giá hàng tồn kho hàng hóa, vật tư, thành phẩm, nhập-xuất-tồn kho trong tháng.

- Cuối tháng làm bút toán lương và các khoản trích theo lương.

- Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố đinh, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn.

- Thực hiện tính giá thành cho sản phẩm sản xuất trong kỳ.

- Kết chuyển thuế và các loại doanh thu, thu nhập và chi phí để xác định kết quả.

Bước 4_ Sau khi hoàn tất xong phần xử lý, Học viên được lên và xem các bảng báo cáo tài chính liên quan và cách kiểm tra, đối chiếu độ chính xác của việc nhập liệu và xử lý và ghi nhận thông tin về từng tài khoản kế toán.

-Bảng cân đối phát sinh tài khoản kế toán.

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Xem và đối chiếu kết quả các loại sổ tổng hợp (Sổ nhật ký chung); Sổ chi tiết (Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ công nợ phải thu, phải trả, và một số loại sổ phục vụ theo yêu cầu quản lý của kế toán).

- Được hướng dẫn đọc báo cáo tài chính và phát hiện sai sót (Nếu có).

- Xem và chuyển in một số báo cáo cần thiết.

- Các báo cáo quản trị khác.    

Mời các bạn xem chi tiết các khóa đào tạo kế toán tại:

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

1. Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC

2. Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN

3. Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng

4. Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất

5. Khóa đào tạo thực hành kế toán Xây Lắp

6. Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu

7. Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại

8. Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ

9. Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ

10. Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp

11. Khóa học phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC

12. Khóa học thực hành kế toán thuế

13. Thực tập kế toán

 

BÀI VIẾT KHÁC