Nước sạch hưng yên

Thứ Ba, 07/03/2017, 13:25,pm

Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất

Kế toán Hải Dương giới thiệu đến các bạn Học viên Khóa học thực hành Kế toán Sản Xuất trên chứng từ thực tế, cụ thể như sau:

Kế toán Hải Dương giới thiệu đến các bạn Học viên Khóa học thực hành Kế toán Sản Xuất trên chứng từ thực tế, cụ thể như sau:

I. Mục đích khóa đào tạo

- Giúp Học viên hiểu các thủ tục về mua bán hàng hóa trên thị trường, các thủ tục thanh toán, hạch toán trong Doanh nghiệp Sản Xuất, hạch toán các khoản thuế GTGT mua vào bán ra, các khoản phí, lệ phí và cách lập bảng tính giá thành thành phẩm nhập kho trong Doanh nghiệp.

- Học viên hiểu và hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính.

- Học viên sẽ lập báo cáo tài chính thành thạo trong Doanh nghiệp Sản Xuất.

- Học viên sẽ làm thành thạo công việc quyết toán thuế cuối năm.

- Học viên sẽ hiểu và biết cách giải trình với cơ quan thuế.

II. Đối tượng đào tạo

- Những người chưa biết hay chưa biết nhiều về kế toán sản xuất.

- Những sinh viên mới ra trường muốn tìm việc làm tại Doanh nghiệp Sản Xuất.

- Những người làm tại Doanh nghiệp Sản Xuất.

- Những người chưa có kiến thức kế toán nhưng có mong muốn đi làm tại Doanh nghiệp Sản Xuất

 III. Nội dung khóa đào tạo

- Giới thiệu cho học viên về thông tin Doanh nghiệp Sản Xuất mình đang học. Giúp học viên tìm hiểu về những quy tắc kế toán, tình hình sản xuất kinh doanh năm trước của DN.

- Tiếp đó, học viên sẽ bước vào thực hành kế toán tổng hợp trong Doanh nghiệp sản xuất . Học viên sẽ được hướng dẫn làm công việc của một kế toán tổng hợp.

- Dùng hóa đơn thực tế của Doanh nghiệp Sản Xuất vào sổ Nhât ký chung.

- Hạch toán các khoản chi phí mua hàng làm tăng nguyên giá của hàng nhập kho. 

- Giới thiệu về các loại thuế mà hàng hoá TM thường gặp.

- Cân đối các khoản chi phí sản xuất (Chi phí NVL, CCDC, Chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung).

- Cách lập bảng tính giá thành cho 1đơn vị sản phẩm.

- Phương pháp tính thuế GTGT hàng hóa dịch vụ theo PP trực tiếp và phương pháp khấu trừ.

- Phương pháp tính giá vốn của hàng hàng hóa dịch vụ bán ra.

- Báo nợ, báo có ngân hàng.

- Tính giá nhập kho hàng hóa, xuất kho hàng hóa.

* Lập bảng lương và trả lương cho các bộ phận.

* Phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn chi tiết cho từng bộ phận.

* Tính trích khấu hao TSCĐ chi tiết cho từng bộ phận.

* Lập báo cáo thuế tháng, theo quý theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ

* Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị.

Hướng dẫn lên các Báo cáo tài chính cuối năm gồm:

* Bảng Cân Đối Kế Toán.

* Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh.

* Bảng Cân Đối Số Phát Sinh.

* Quyết toán Thuế TNDN.

* Quyết toán Thuế TNCN.

* Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách.

* Thuyết Minh Báo cáo tài chính.

* Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ. 

* Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

IV. Kết quả sau khóa đào tạo

- Hiểu về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất  một cách hiệu quả nhất (chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…).

- Làm thành thạo sổ và báo cáo tài chính. Đọc và phân biệt, nhận biết  đúng sai từ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

- Hiểu mối quan hệ kế toán và hoạt động xuất bán quan trọng như thế nào, biết sử dụng những thông tin về hoạt động ngoại thương kế toán trong quan hệ mua bán hàng hóa nội địa cho công tác quản lý, điều hành Doanh nghiệp một cách hiệu quả. 

V. Phương thức đào tạo đặc biệt duy nhất tại Kế toán Hải Dương

• Môi trường học tập chuyên nghiệp và hiện đại, phòng điều hòa;

• Các bạn đến học thử và đăng ký được xếp học ngay không cần chờ lớp; 

• Không giới hạn số buổi học, đảm bảo học là thành nghề;

• Lịch học dạy kèm linh động từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần cho tất cả các bạn:

Mời các bạn tham khảo thêm các Khóa đào tạo kế toán thực hành:

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

1. Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC

2. Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN

3. Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng

4. Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA

5. Khóa đào tạo thực hành kế toán Xây Lắp

6. Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu

7. Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại

8. Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ

9. Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ

10. Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp

11. Khóa học phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC

12. Khóa học thực hành kế toán thuế

13. Thực tập kế toán

Thông tin khóa học vui lòng gọi 0945 97 98 98 C. Thu để được giải đáp hoặc cmt trên trang facebook: https://www.facebook.com/ketoanhaiduong2016

BÀI VIẾT KHÁC