Nước sạch hưng yên

Cách phân công công việc trong phòng kế toán?

Cách phân công công việc trong phòng kế toán?

Khi các bạn làm kế toán tại 1 Công ty nhỏ có 1 mình bạn thì vấn đề hạch toán ghi sổ làm sao là tuỳ bạn. Nhưng khi Công ty bạn đã lớn và một mình bạn thì không thể nào làm hết việc vì lúc này nghiệp vụ xảy ra rất nhiều và lúc này bạn được bổ nhiệm làm kế toán trưởng trong 1 Công ty mà dưới bạn có 3 kế toán viên hoặc 4 kế toán viên… thì Nhiệm vụ của kế toán trưởng là làm sao phân công công việc cho các bạn làm miễn sao đảm bảo các yếu tố sau:

Trang : 1