Nước sạch hưng yên

Hướng dẫn làm kế toán thực hành tại Hải Dương

Hướng dẫn làm kế toán thực hành tại Hải Dương

Bạn có thể bắt đầu học thực hành kế toán vào bất cứ buổi tối nào từ thứ 2 tới thứ 5 hàng tuần (số buổi học trong 1 tuần do bạn tự chọn) Khung thời gian 17:30 đến 19:00 và 19:00 đến 20:30

Kế toán cho người chưa học kế toán

Kế toán cho người chưa học kế toán

Với 20 buổi là bạn có thể làm được! Chúng tôi có gói dịch vụ dạy 1 kèm 1 trên chứng từ thực tế, với thời gian linh hoạt phù hợp cho người học.

Khóa học kế toán tổng hợp tại Hải Dương

Khóa học kế toán tổng hợp tại Hải Dương

Chỉ khoảng 7 đến 10 buổi là bạn có thể làm được. Chúng tôi có gói dịch vụ dạy 1 kèm 1 trên chứng từ thực tế, với thời gian linh hoạt phù hợp cho người học.

Khóa học kế toán thuế tại Hải Dương

Khóa học kế toán thuế tại Hải Dương

Chỉ từ 3 buổi là bạn có thể tự làm được! Chúng tôi có gói dịch vụ dạy 1 kèm 1 trên chứng từ thực tế, với thời gian linh hoạt phù hợp cho người học.

Trang : 1 2 [>] [>>]