Nước sạch hưng yên

Lịch khai giảng Lớp học kế toán tế cho người mới bắt đầu (hoặc đã quên hết) tháng 8-2017

Lịch khai giảng Lớp học kế toán tế cho người mới bắt đầu (hoặc đã quên hết) tháng 8-2017

Các bạn sẽ được hướng dẫn thực hành làm các công việc của người kế toán trực tiếp trên các phần mềm kế toán như: HTKK, EXCEL, MISA bằng hóa đơn chứng từ thực tế với tất cả các loại hình doanh nghiệp như: Thương mại, dịch vụ, sản xuất…

Trang : 1