Nước sạch hưng yên

Tổng quan khoá học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành Thực tế cho người mới bắt đầu tại TP HẢI DƯƠNG

Tổng quan khoá học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành Thực tế cho người mới bắt đầu tại TP HẢI DƯƠNG

Khoá học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành Thực tế cho người mới bắt đầu tại TP Hải Dương giúp bạn nắm vững lý thuyết chế độ kế toán doanh nghiệp; Nắm vững hóa đơn chứng từ – chính sách thuế – kê khai và quyết toán thuế; Tự tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp “từ lập chứng từ – hạch toán vào phần mềm – kê khai và quyết toán thuế – lập báo cáo tài chính”

Trang : 1